ศาลแขวงนนทบุรี
Nonthaburi Kwaeng Court
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงนนทบุรี