ศาลแขวงนนทบุรี
Nonthaburi Kwaeng Court

ส่วนช่วยพิจารณาคดี