ศาลแขวงนนทบุรี
Nonthaburi Kwaeng Court
ส่วนพนักงานตำรวจศาล