Accessibility Tools

ศาลแขวงนนทบุรี
Nonthaburi Kwaeng Court
image

ศาลแขวงนนทบุรี

ตารางนัดและการจองคิวประชุมทางจอภาพ ศาลแขวงนนทบุรีimage

 

**  กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ  **

นัดสืบพยานทางจอภาพ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ วันละ 1 คดี เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา

นัดอ่านคำพิพากษา วันจันทร์, อังคาร, พุธ วันละ 1 คดี เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา

 


image เอกสารแนบ