ศาลแขวงนนทบุรี
Nonthaburi Kwaeng Court
ส่วนเจ้าพนักงานคดี