ศาลแขวงนนทบุรี
Nonthaburi Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงนนทบุรี

ทัณฑสถานหญิงกลาง อวยพรปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 นาฬิกา นายบัญชา สุวรรณน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนนทบุรี รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และอวยพรปีใหม่ 2565 จาก นางสาวสุดา อภิศักดินนท์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขังผู้แทนผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง พร้อมคณะ ณ ศาลแขวงนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


image เอกสารแนบ