Accessibility Tools

ศาลแขวงนนทบุรี
Nonthaburi Kwaeng Court
image

ศาลแขวงนนทบุรี

ศาลแขวงนนทบุรีให้การต้อนรับคณะผู้พิพากษาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่image

ศาลแขวงนนทบุรีให้การต้อนรับคณะผู้พิพากษาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

      วันนี้ (1 เมษายน 2567) เวลา 11.00 นาฬิกา นายเดชวิบุล พนาเศรษฐเนตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนนทบุรี พร้อมด้วยนายพิษณุ สอนง่าย นางสาวเบญจมาศ กองทรัพย์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแขวงนนทบุรี ผู้พิพากษาศาลแขวงนนทบุรี ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะผู้พิพากษาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 12 ท่าน โดยนายเดชวิบุลได้กล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้ที่จัดทำขึ้นจากฝีมือของเจ้าหน้าที่ศาลแขวงนนทบุรีเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสมาปฏิบัติราชการในศาลแขวงนนทบุรี พร้อมกันนี้ ดร.วิศรุต มาเจริญ ผู้อำนวยการ ฯ ยังได้แนะนำให้รู้จักกับหัวหน้าส่วนงาน และเจ้าหน้าที่ในฝ่ายธุรการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาในศาลแขวงนนทบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารศาลแขวงนนทบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image