Accessibility Tools

ศาลแขวงนนทบุรี
Nonthaburi Kwaeng Court
image

ศาลแขวงนนทบุรี

ศาลแขวงนนทบุรีนำคณะผู้พิพากษาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนนทบุรีเพื่อความเป็นสิริมงคลimage

วันนี้ (1 เมษายน 2567) เวลา 08.30 นาฬิกา นายเดชวิบุล พนาเศรษฐเนตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนนทบุรี นำคณะผู้พิพากษาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งในศาลแขวงนนทบุรี จำนวน 12 ท่าน ไปถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี จากนั้นนำคณะไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ศาลหลักเมืองจังหวัดนนทบุรี พระพุทธกรุณาสันติธรรม หน้าอาคารศาลจังหวัดนนทบุรี พระภูมิเจ้าที่ พ่อปู่ทองอินทร์ หน้าอาคารพักอาศัยของข้าราชการศาลยุติธรรม จังหวัดนนทบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสมารับราชการประจำที่ศาลแขวงนนทบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image