ศาลแขวงนนทบุรี
Nonthaburi Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงนนทบุรี

คณะผู้พิพากษาศาลแขวงนนทบุรี เข้าอวยพรและขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนนทบุรี

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 นาฬิกา นายพรชัย หวังรุ่งเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงนนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาในศาลแขวงนนทบุรี เข้าอวยพรมอบกระเช้าของขวัญ นายบัญชา สุวรรณน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนนทบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ ศาลแขวงนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


image เอกสารแนบ