ศาลแขวงนนทบุรี
Nonthaburi Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงนนทบุรี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานนทบุรี เข้ามอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕

นายบัญชา สุวรรณน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนนทบุรี มอบหมายให้ นายวิศรุต มาเจริญ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงนนทบุรี ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานนทบุรี เข้าอวยพรส่งความสุขปีใหม่ มอบกระเช้าของขวัญ ข้าวสาร ผลไม้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ศาลแขวงนนทบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565  ณ ศาลแขวงนนทบุรี  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี


image เอกสารแนบ